Informační systém SU
ZORKOVÁ, Dagmar and Jana STUCHLÍKOVÁ. Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu (Research of exhibitors´ opinion on the issue of exhibitions in tourism). In : 5. Mezinárodní vědecká konference, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016. p. 278 - 279, 11 pp. ISBN 978-80-7510-203-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu
Name in Czech Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu
Name (in English) Research of exhibitors´ opinion on the issue of exhibitions in tourism
Authors ZORKOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana STUCHLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Karviná, : 5. Mezinárodní vědecká konference, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. p. 278 - 279, 11 pp. 2016.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50901 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW Odkaz na www stránku konference
RIV identification code RIV/47813059:19240/16:A0000174
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-203-4
Keywords (in Czech) cestovní ruch; veletrhy; výstavy; vystavovatelé; výzkum
Keywords in English tourism; traid fairs; exhibitions; exhibitors; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Petr Janík, učo 25851. Changed: 29/3/2018 10:23.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou výstavnictví v cestovním ruchu. Teoretická část obsahuje stručný přehled historického vývoje veletrhů a výstav, typologii, funkce a cíle výstavních akcí, vyhodnocení efektivity veletrhu pro vystavovatele. Cílem analytické části je deskripce postojů vystavovatelů, konkrétně způsobu rozhodování a vyhodnocení efektu účasti na výstavě či veletrhu.
Abstract (in English)
The paper deals with exhibitions in tourism. Theoretical part contains a brief historical overview of exhibitins fairs its main function; types and targets; as well as evaluation of exhibitions's effectiveness for exibitors and mainly their approach to exibitions in tourism. The aim of the analytical part is to describe the attitudes of exhibitors, namely their decision making methods and the evaluation of the effect of participation in the exhibition or fair.
Displayed: 27/1/2022 00:29