RADEK, David. Rokytnické panství (1487-1627) (Manor of Rokytnice (1487-1627)). In Hana Ferencová. Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. Vydání první. Rokytnice v Orlických horách: Město Rokytnice v Orlických horách, 2018. p. 137-154. ISBN 978-80-270-4362-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rokytnické panství (1487-1627)
Name in Czech Rokytnické panství (1487-1627)
Name (in English) Manor of Rokytnice (1487-1627)
Authors RADEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách 1318-2018, p. 137-154, 18 pp. 2018.
Publisher Město Rokytnice v Orlických horách
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000376
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-270-4362-0
Keywords (in Czech) Rokytnice v Orlických horách; rod Mauschwitz; dějiny měst
Keywords in English Rokytnice v Orlických horách; Mauschwitz family; urban history
Changed by Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 2/4/2019 14:38.
Abstract
Kapitola se zabývá dějinami města Rokytnice v Orlických horách v letech 1487-1627, kdy se utvářelo rokytnické panství. Ve sledovaném období se na panství vystřídalo několik držitelů, např. Johanka z Rychnova, Lickové z Rýzmburku, Mauschwitzové a Zieglerové von Klippenhausen. Mezi nejvýznamnější držitele panství patřili Joachim a Christoph Mauswitz, s jejich jmény je spojen výrazný rozvoj města i celého panství.
Abstract (in English)
The chapter deals with history of the city Rokytnice v Orlických horách in years 1487-1627 when the manor of Rokytnice was founded. The estate had many owners in this period, e. g. Johanka of Rychnov, Licek of Rýzmburk, Mauschwitz family or Ziegler von Klippenhausen. The most important were Joachim and Christopf Mauschwitz becouse with their names is connected great development of city and whole manor.
PrintDisplayed: 26/1/2022 23:56