Informační systém SU
SICHÁLEK, Jakub. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady (The World Literature in a University Curriculum. Some Notes Concerning the Field of Study of Czech Literature). In Martin Tichý a Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 59-73. ISBN 978-80-7510-314-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady
Name (in English) The World Literature in a University Curriculum. Some Notes Concerning the Field of Study of Czech Literature
Authors SICHÁLEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opava, Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám, p. 59-73, 15 pp. 2018.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60204 General literature studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000382
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-314-7
Keywords (in Czech) světová literatura; česká literatura
Keywords in English World Literature; Czech Literature
Changed by Changed by: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Changed: 4/4/2019 15:21.
Abstract
Studie se zaměřuje na pojem světová literatura v kontextu univerzitní výuky české literatury. Věnuje se problému tvorby kánonu, proporcí a vztahu světové a české literatury.
Abstract (in English)
The essay explores concept of the world literature in a didactic context of the University curriculum. The problems such as canon, canonicity, comparative studies are illustrated using concrete examples.
Displayed: 27/1/2022 00:42