VYMĚTALOVÁ, Karla. Sbírka sádrových odlitků antických děl na německé filosofické fakultě v Praze (The collection of gypseous casts of ancient statues at the German philosophical faculty in Prague). Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 53/2017, 53/2017, p. 175-191. ISSN 1803-9561.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sbírka sádrových odlitků antických děl na německé filosofické fakultě v Praze
Name in Czech Sbírka sádrových odlitků antických děl na německé filosofické fakultě v Praze
Name (in English) The collection of gypseous casts of ancient statues at the German philosophical faculty in Prague
Authors VYMĚTALOVÁ, Karla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Historica Olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 1803-9561.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000168
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) dějiny školství; Karlova univerzita; klasická archeologie; antické umění
Keywords in English history of scholarship; Charles university; classical archeology; ancient art
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Zuzana Bergrová, učo 49004. Changed: 29/3/2018 07:37.
Abstract
V 70. letech 19. století byla na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze založena sbírka sádrových odlitků antických děl. Článek popisuje její osudy od založení až do roku 1945.
Abstract (in English)
In 70th years of 19th century was founded in Prague a collection of gypseous casts of ancient statues. This article describes her destinies till 1945.
PrintDisplayed: 27/11/2021 17:57