VYMĚTALOVÁ, Karla. Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Biografické medailony) (Procul ex oculis, procul ex mente. The classical philologists, the classical archeologists and professors of ancient history at the German Charles-Ferdinand/German university in Prague 1882-1945 (Biographical profiles)). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 331 pp. ISBN 978-80-7510-232-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Biografické medailony)
Name in Czech Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Biografické medailony)
Name (in English) Procul ex oculis, procul ex mente. The classical philologists, the classical archeologists and professors of ancient history at the German Charles-Ferdinand/German university in Prague 1882-1945 (Biographical profiles)
Authors VYMĚTALOVÁ, Karla.
Edition Opava, 331 pp. 2017.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000169
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-232-4
Keywords (in Czech) Karlova univerzita; Německá univerzita, dějiny školství; klasická filologie; klasická archeologie; dějiny starověku
Keywords in English Charles university; German university; history of scholarship; classical philology; classical archeology; ancient history
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Zuzana Bergrová, učo 49004. Changed: 29/3/2018 09:16.
Abstract
V knize jsou popsány životní osudy a práce klasických filologů, klasických archeologů a profesorů starých dějin na německé Karlo-Ferdinandově/Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945.
Abstract (in English)
This book describes life and work of the classical philologists, the classical archeologists and professors of ancient history at the German Charles-Ferdinand/German university in Prague 1882-1945.
PrintDisplayed: 27/11/2021 18:28