Informační systém SU
CINDLEROVÁ, Jana. Nebeský návštěvník Františka Langera. In Mezinárodní literárně-historická konference Obraz cizince v literatuře. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nebeský návštěvník Františka Langera
Název česky Nebeský návštěvník Františka Langera
Název anglicky Celestial Visitor in the Works of František Langer
Autoři CINDLEROVÁ, Jana.
Vydání Mezinárodní literárně-historická konference Obraz cizince v literatuře, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Mezinárodní konference pořádaná Katedrou českého jazyka a literatury PdF MU.
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Langer; anděl; eutanázie; smrt
Klíčová slova anglicky Langer; angel; euthanasia; death
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 5. 4. 2019 09:52.
Anotace
Téma cizinec je ze své podstaty dramatické: příchod někoho či něčeho nového, neznámého, vždy „mění situaci“, ke které se musejí všichni „domácí“ nějakým způsobem postavit. František Langer (na rozdíl od Karla Čapka) téma zásadně uplatnil v celku svého dramatického díla jen jedenkrát – doslova „mimořádně“. Mimo lidský řád se totiž objeví ve hře Andělé mezi námi (1931) doktor Mise – opravdový anděl seslaný na zem přímo s úkolem „měnit situaci“. „Dramatická legenda“, jak svou hru sám Langer „žánrově“ určil, se na poválečných českých jevištích (s výjimkou nedávného drobnějšího pokusu) neobjevuje – stojí však za pozornost: nejen svým „sci-fi“ rámcem (ve své době ostatně nijak ojedinělém), ale hlubším tématem, které jeho prostřednictvím otevírá a které dnes získává další, širší souvislosti.
Anotace anglicky
The stranger's theme is inherently dramatic: the arrival of someone or something new, unknown, always "changes the situation" to which all "domestic" must somehow stand. František Langer (unlike Karel Čapek) basically applied the theme only once in his whole dramatic work - literally "extraordinarily". In fact, outside the human order, in the play Angels Among Us (1931), Dr. Mission - a real angel sent to the ground with the task of "changing the situation". The "dramatic legend", how Langer himself "determined" his genre, does not appear in the post-war Czech stages - with the exception of the recent minor attempt - but it is worth noting: not only with its "sci-fi" framework (in its time, not unique) , but a deeper topic through which it opens up and which is gaining more wider context today.
Zobrazeno: 19. 4. 2024 08:11