STUCHLÍKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty vývoje cestovního ruchu v Československu po roce 1945 (SELECTED ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945). In Matušíková Daniela. Turizmus a jeho vývoj v storočnici Československa. Sborník vědeckých příspěvků. 2018th ed. Prešov: Bookman, s.r.o., 2018. p. 145-152, 163 pp. ISBN 978-80-8165-331-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané aspekty vývoje cestovního ruchu v Československu po roce 1945
Name (in English) SELECTED ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945
Authors STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2018. vyd. Prešov, Turizmus a jeho vývoj v storočnici Československa. Sborník vědeckých příspěvků, p. 145-152, 163 pp. 2018.
Publisher Bookman, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000381
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-8165-331-5
Keywords (in Czech) Cestovní ruch; cenový vývoj; vývoj společnosti a ekonomiky; odborné školství; řízení cestovního ruchu; statistiky
Keywords in English Tourism; price development; development of society and economy; professional education; tourism management; statistiky
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 8/4/2019 16:19.
Abstract
Příspěvek pojednává o vybraných aspektech vývoje cestovního ruchu v Československu v období po druhé světové válce do 80. let 20. století. Cílem je stručné zmapování hospodářské situace ve sledovaném období jak v obecné rovině, tak mj. rovněž v kontextu lázeňských, ubytovacích a stravovacích služeb a služeb cestovních kanceláří. Kromě specifik a odlišností vývoje cestovního ruchu včetně způsobu jeho řízení v tehdejších českých zemích a na Slovensku je větší pozornost zaměřena na cenový vývoj a vývoj odborného vzdělávání.
Abstract (in English)
The paper deals with selected aspects of the development of tourism in Czechoslovakia in the period following the Second World War until 1980s. The aim of the paper is a brief survey of the economic situation during the monitored period in general as well as in the context of spa, accommodation, catering and tour operator services. In addition to the specifics and distinctions of tourism development including its management in the then Czech lands and Slovakia, considerable attention is focused on price development and development of vocational training.
PrintDisplayed: 5/12/2021 17:24