MOTYČKA, Michal and Jana STUCHLÍKOVÁ. Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb (Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services). Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2019. p. 82-95, 160 pp. ISBN 978-80-88064-42-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb
Name in Czech Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb
Name (in English) Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services
Authors MOTYČKA, Michal and Jana STUCHLÍKOVÁ.
Edition Opava, p. 82-95, 160 pp. 2019.
Publisher Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-88064-42-8
Keywords (in Czech) služby, hotelnictví, pohostinství, hodnocení pracovníků, odměňování, podíl na tržbě, benefity
Keywords in English services, hotel industry, hospitality, staff appraisal, remuneration, share in revenue, benefits
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Bc. Michal Motyčka, Ph.D., učo 50358. Changed: 12/11/2020 13:30.
Abstract
Hotelnictví a pohostinství jsou významnou součástí segmentu cestovního ruchu, který spadá do oblasti služeb. Hlavním faktorem jsou tedy lidské zdroje. Pro zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje, by se provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení měli více zaměřit na kvalitu poskytovaných služeb a zvyšování výkonu. Prostředkem je bezesporu kontinuální a individuální přístup k hodnocení pracovníků prostřednictvím motivačních pohovorů nebo 360° zpětné vazbě. Na základě těchto hodnocení by měli být pracovníci odměňováni. Rovněž implementace nových nástrojů v rámci odměňování zvýší motivaci zaměstnanců. Může to být například participace na tržbě, kvartální či roční odměny nebo různá škála benefitů.
Abstract (in Czech)
Hotelnictví a pohostinství jsou významnou součástí segmentu cestovního ruchu, který spadá do oblasti služeb. Hlavním faktorem jsou tedy lidské zdroje. Pro zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje, by se provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení měli více zaměřit na kvalitu poskytovaných služeb a zvyšování výkonu. Prostředkem je bezesporu kontinuální a individuální přístup k hodnocení pracovníků prostřednictvím motivačních pohovorů nebo 360° zpětné vazbě. Na základě těchto hodnocení by měli být pracovníci odměňováni. Rovněž implementace nových nástrojů v rámci odměňování zvýší motivaci zaměstnanců. Může to být například participace na tržbě, kvartální či roční odměny nebo různá škála benefitů.
Abstract (in English)
Hotel industry and hospitality are significant part of tourism segment, which belongs to the field of services. Therefore main factor are human resources. For increasing of visits in Moravian-Silesian region, operator of accommodation or catering properties should focus more on quality of service and increasing of performance. Definitely main utility could be continuous and individual access to staff appraisal trough the motivational interview or 360°feedback. Based on theese assessment employees should be remunerated. Also implementation of new instruments in remuneration increase motivation of the employee. It could be for example participation on sales, quarterly or annual reward or different scale of benefits.
PrintDisplayed: 5/12/2021 18:03