Informační systém SU
VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK and Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory (Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators). In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. p. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
Name in Czech Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
Name (in English) Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators
Authors VERNER, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marian LEBIEDZIK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal TVRDOŇ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ostrava, Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, p. 285-295, 11 pp. 2018.
Publisher VŠB-TU Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19520/18:00010898
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-248-4155-7
UT WoS 000451959800021
Keywords in English dual economy; non-financial corporations; share indicators
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 21/11/2019 15:04.
Abstract
Tento článek se zabývá podniky jakožto největšími tvůrci a přispěvateli hrubé přidané hodnoty na národní úrovni. Podniky jsou rozděleny do skupin podle jejich vlastnictví. Hlavním cílem je zhodnotit rozdíly v chování mezi národními soukromými nefinančními podniky a podniky pod zahraniční kontrolou. Jako indikátory byly použity: podíl na hrubé přidané hodnotě, hrubý podíl na zisku, hrubá rentabilita investovaného kapitálu (před zdaněním), hrubá míra investic, hrubá míra úspor. Sledování bylo provedeno na sektoru nefinančních podniků v České republice během dvou období 1993-2015 a 2005-2015 a bylo zjištěno, že rozdíly mezi ukazateli jsou významné, s výjimkou hrubé investice.
Abstract (in English)
This paper deals with enterprises as the largest creator and contributor of gross value added at the national level. More precisely sector of non-financial corporations with respect to their ownership. The main aim is to evaluate differences in behaviour between national private non-financial corporations and foreign controlled non-financial corporations. Selected indicators of sector analysis are employed: gross value added ratio, gross profit share, gross return on capital employed (before taxes), gross investment rate and gross saving rate in the Czech Republic during two periods 1993 - 2015 and 2005 - 2015. By means of analysis of variance was found that differences between indicators are significant except gross investment rate.
Displayed: 19/4/2024 08:41