Informační systém SU
KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region. In 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. s. 53-61. ISBN 978-80-8154-249-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Název česky Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Název anglicky Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, domácí) a Pavlína PELLEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Karviná, 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. od s. 53-61, 9 s. 2018.
Nakladatel SU OPF Karviná
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19520/18:00011131
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-8154-249-7
Klíčová slova anglicky tourism; trends of tourism; tourism business offer
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
Anotace
Cestovní ruch je globálním fenoménem současnosti. Je jedním z významných ukazatelů zvyšování životní úrovně obyvatelstva a také příležitostí pro rozvoj malého a středního podnikání. Potřeby a požadavky účastníka cestovního ruchu jsou významným indikátorem vývoje poptávky po cestovním ruchu, kterou musí respektovat a následovat nabídka organizací cestovního ruchu. Článek je zaměřen na zjišťování vývoje trendů cestovního ruchu v rámci projektu Trendy cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, zkoumá preference a potřeby turistů na straně poptávky a trendy vytváření nabídky podniků cestovního ruchu, cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízení. Použity jsou metody komparace, technika řízeného rozhovoru a dotazníkového šetření. Výsledkem je určení vývojových trendů cestovního ruchu jako doporučení směru vývoje nabídky pro podnikatelské subjekty v Moravskoslezském kraji.
Anotace anglicky
Tourism is a global phenomenon of today. It is one of the important indicators of raising the standard of living of the population, as well as opportunities for the development of small and medium-sized enterprises. The client's needs and requirements is an important indicator of the development of tourism demand, which is following by the offer of tourism business. The article focuses on the development of tourism trends within the project "Tourism Trends in the Moravian-Silesian Region", explores the preferences and needs of tourists on the demand side and trends in the provision of travel agency, catering and accommodation services. Methods of the comparison, controlled interview and questionnaire survey are used. The result is the identification of development trends in tourism as a recommendation for the development of supply for tourism business in the Moravian-Silesian Region.
Zobrazeno: 3. 2. 2023 17:13