Informační systém SU
CHMIELOVÁ, Petra a Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie. In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie
Název anglicky Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries
Autoři CHMIELOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal TVRDOŇ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, od s. 380-393, 14 s. 2019.
Nakladatel Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000076
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-225-4686-7
ISSN 2585-9412
Klíčová slova anglicky business environment; Doing Business; Global Entrepreneurship and Development Institute; Global competitiveness Report
Změnil Změnila: Ing. Petra Chmielová, Ph.D., učo 36123. Změněno: 7. 5. 2020 10:42.
Anotace
Rozvoj podnikatelského prostředí a samotného podnikání má pro ekonomiku zásadní přínosy. Podmínky pro podnikání v jednotlivých zemích světa zkoumá několik organizací. Cílem tohoto článku je představení vybraných přístupů k měření kvality podnikatelského prostředí a zjištění míry shody pořadí na základě využití Kendallova koeficientu shody. Vzhledem k faktu, že instituce, které se zabývají měřením kvality podnikatelského prostředí, využívají rozdílných ukazatelů a metrik, bylo provedeno neparametrické testování pomocí Kendallova koeficientu konkordance, jejž by mohlo poukázat na případnou shodu pořadí. Za účelem dosažení cíle byly použity údaje Světové banky v rámci projektu Doing Business, dále index GEI a index GCI. Mezi pořadími hodnocení podnikatelského prostředí byla prokázána statisticky významná shoda.
Anotace anglicky
The development of the business environment and entrepreneurship itself has major benefits for the economy. The conditions for doing business in individual countries of the world are examined by several organizations. The aim of this paper is to introduce selected approaches to measuring the quality of the business environment and to determine the degree of rank matching based on the use of the Kendall coefficient of concordance. Given the fact that institutions which measure the quality of the business environment use different indicators and metrics, non-parametric testing was performed using the Kendall Concordance Coefficient, which could point to a possible ranking association. The World Bank's Doing Business, GEI and GCI indexes were used to achieve this goal. There was a statistically significant association between the rankings of the business environment.
Zobrazeno: 23. 2. 2024 23:32