Informační systém SU
PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jitka STANJA BRDAR and Jana KOČÍ. Češství v nás: České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku (The Czech in us: Czech education and its influence on preservation of the Czech national identity in Croatia). 1st ed. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 159 pp. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2020. ISBN 978-80-88018-30-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Češství v nás: České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku
Name (in English) The Czech in us: Czech education and its influence on preservation of the Czech national identity in Croatia
Authors PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka STANJA BRDAR and Jana KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 159 pp. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2020, 2020.
Publisher Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19510/20:A0000222
Organization unit Faculty of Public Policies in Opava
ISBN 978-80-88018-30-8
Keywords (in Czech) česká menšina; Chorvatsko; Daruvar; menšinové školství; asimilace
Keywords in English Czech minority; Croatia; Daruvar; minority schools; assimilation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., učo 52328. Changed: 28/3/2021 22:50.
Abstract
Cílem této monografie bylo předložit čtenáři souhrnný pohled na minulost a současnost českého školství v Republice Chorvatsko. Podstatnou součástí vývoje českého školství v bývalé Jugoslávii, a posléze v Chorvatsku, je jeho role v procesu zachovávání české krajanské identity, která je podmínkou pro úspěšnou obranu před asimilací obyvatelstva českého původu v Chorvatsku. Publikace je rozdělena do jedenácti kapitol.
Abstract (in English)
This study wants to present a complex view on both – history and contemporary situation of Czech schools in Croatia. The most important role of the Czech schools in Yugoslavia and subsequently in Croatia is their role in the process of resisting assimilation of Czech minority in Daruvar region, which is a condition needed to maintain the Czech compatriotic identity. The study is divided into eleven chapters.
Displayed: 3/10/2022 22:10