PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, Neuveden, č. 2, s. 78-103. ISSN 1213-3809.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství
Název anglicky Czech and Moravian Teachers in Croatia – An Unexplored Chapter of Compatriotic Education
Autoři PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana KOČÍ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Paidagogos, Olomouc, Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, 1213-3809.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19510/19:A0000223
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
Klíčová slova česky Češi v Chorvatsku; krajanské školství; český jazyk; Česká republika
Klíčová slova anglicky Czechs in Croatia; compatriotic education; minority schools; Czech language; Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., učo 52328. Změněno: 18. 2. 2021 08:59.
Anotace
Studie se zaměřuje na opomíjené téma dějin českého školství, totiž české menšinové školství na příkladu Chorvatska, které má dnes téměř stoletou tradici. Cílem práce je reflexe minulosti a současnosti českých škol v Chorvatsku ve vazbě na jejich spolupráci s českým státem. Za využití historických metod analyzujeme prameny krajanské provenience a interpretujeme obtíže, s nimiž se krajané při zakládání i dalším vývoji českých škol museli potýkat. Zohledňujeme přitom pomoc ze strany historického českého státu, který od počátku podporoval českou výuku v Chorvatsku, a to nejen skrze učitele. Tato spolupráce je v různých podobách realizována i v současnosti, kvůli jejímu přerušení v roce 1948 trvajícímu až do poloviny šedesátých let 20. století však v daruvarském prostoru vzniklo svébytné české školství, které je úzce propojeno také s kulturním životem menšiny.
Anotace anglicky
The study focuses on the marginalized topic of Czech education, meaning the education of Czech minority, explained on the example of Croatia where the Czech education is almost 100 years old. The main goal of the work is to reflect the past and the present od Czech schools in Croatia, in connection of their cooperation with Czech state. While using the historic methods, we are analyzing the compatriotic sources and we interpret the difficulties compatriots had when founding and developing Czech schools. The authors describe the help of Czech state that supported Czech education in Croatia from the very beginning not only by supporting the Czech teachers. This cooperation can still be found even today in various forms, but because of its discontinuance from the year 1948 till the second half of 1960’s, a unique Czech education, closely linked with the cultural life of the minority, has emerged in Daruvar region.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 18:18