Informační systém SU
TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
Název česky Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
Název anglicky Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region
Autoři TVRDOŇ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. od s. 287-295, 9 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010824
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-8587-9
Klíčová slova anglicky region; university; Moravian-Silesian Region
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Přítomnost univerzity v regionu může mít na region několik dopadů, zejména v ekonomické oblasti. Předchozí studie využívaly různých metod kvantifikace těchto účinků, nicméně hlavní účinky lze charakterizovat na straně poptávkové nebo nabídkové či přímé nebo nepřímé. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit vývoj terciárního vzdělávání v Moravskoslezském kraji v období let 2000 až 2016. Z provedené analýzy je patrné, že se počet studentů v čase výrazně měnil a současně se výrazně snížila regionalizace škol se sídlem v tomto kraji. Současně bylo zjištěno, že velká část studentů s bydlištěm v MSK odchází studovat do jiných krajů.
Anotace anglicky
The presence of the university in the region can have several effects on the region, especially in the economic sphere. Previous studies have used different methods to quantify these effects. Main effects can be characterized by demand or supply side, direct or indirect. The aim of this paper is to evaluate the development of tertiary education in the Moravian-Silesian Region between the years 2000 and 2016. The analysis shows fact that the number of students has changed significantly over time and the regionalization of universities with headquarter in this region has decreased significantly. At the same time, it was found that a large proportion of students residing in MSK are leaving to study in other regions.
Zobrazeno: 22. 5. 2024 20:37