Informační systém SU
TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje (Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region). In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. p. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
Name in Czech Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
Name (in English) Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region
Authors TVRDOŇ, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 287-295, 9 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/47813059:19520/17:00010824
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-210-8587-9
Keywords in English region; university; Moravian-Silesian Region
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/2/2020 10:57.
Abstract
Přítomnost univerzity v regionu může mít na region několik dopadů, zejména v ekonomické oblasti. Předchozí studie využívaly různých metod kvantifikace těchto účinků, nicméně hlavní účinky lze charakterizovat na straně poptávkové nebo nabídkové či přímé nebo nepřímé. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit vývoj terciárního vzdělávání v Moravskoslezském kraji v období let 2000 až 2016. Z provedené analýzy je patrné, že se počet studentů v čase výrazně měnil a současně se výrazně snížila regionalizace škol se sídlem v tomto kraji. Současně bylo zjištěno, že velká část studentů s bydlištěm v MSK odchází studovat do jiných krajů.
Abstract (in English)
The presence of the university in the region can have several effects on the region, especially in the economic sphere. Previous studies have used different methods to quantify these effects. Main effects can be characterized by demand or supply side, direct or indirect. The aim of this paper is to evaluate the development of tertiary education in the Moravian-Silesian Region between the years 2000 and 2016. The analysis shows fact that the number of students has changed significantly over time and the regionalization of universities with headquarter in this region has decreased significantly. At the same time, it was found that a large proportion of students residing in MSK are leaving to study in other regions.
Displayed: 18/4/2024 18:21