RŮČKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, Neuveden, č. 39, s. 140-150. ISSN 1804-8048.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY
Název česky HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY
Název anglicky EVALUATION OF PROFITABILITY IMPACT ON SELECTION OF FINANCING SOURCES UNDER CONDITIONS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE FIELD OF POWER ENGINEERING
Autoři RŮČKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 2017, 1804-8048.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010970
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky debt/equity ratio; profitability; capital structure; panel regression; correlation analysis
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
Anotace
Článek se zabývá hodnocením vlivu rentability na volbu zdroje financování v zemích V4 a pozornost je zaměřena na oblast energetiky. Cílem článku je na základě rešerše dřívějších studií a zpracovaných analýz zjistit, zda má vliv na rozhodování o použití cizích zdrojů financování dosahování rentability a zda výsledky analýzy naznačují příklon k dynamickým trade off teoriím kapitálové struktury ve vybraných zemích v oblasti energetiky. Zájem je zaměřen také na opačnou situaci. To znamená, zda vyšší míra rentability pozitivně ovlivňuje využívání cizích zdrojů financování. Analýza je vedena ve dvou základních rovinách - analýza postavená na průměrných hodnotách finančních ukazatelů ve vybraných oborech podnikání spojená s korelační analýzou a analýza postavená na panelové regresi vzorku společností. Analyzovaný vzorek obsahuje 417 velkých a středních podniků z oblasti energetiky v zemích V4. Testování je provedeno v programu Eviews a data pocházejí z databáze Amadeus.
Anotace anglicky
The topic of the use of financing sources in business is being dealt with by economists for more than half of century. Searching for suitable combination of own financing sources and debts led to many studies and later theories, which dealt with optimization of capital structure. Focus on power engineering is based on the fact that energy safety of V4 countries is one of priorities of cooperation. The aim of this article is to find out based on reviews of previous studies and elaborated analyses whether achievement of profitability has impact on decision-making as it comes to the use of debt financing and whether the results of the analysis indicates tendency towards dynamic trade off theories of capital structure in the selected countries in the field of energy. Opposite situation is also the subject of interest thus whether higher rate of profitability positively influences the use of debt finances. This article considers the analysis of 417 big and middle-sized companies of V4 group (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic). Correlation analysis and panel regression are the main methods being used for testing. Testing is provided by the Eviews programme. Data used in testing were gained from Amadeus database.
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2024 09:05