KELEMENOVÁ, Alice. Generatívne modely vývoja biologických štruktúr. In Kognícia a umelý život 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4720-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Generatívne modely vývoja biologických štruktúr
Název anglicky Generative models of biological structures' development
Autoři KELEMENOVÁ, Alice (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Kognícia a umelý život 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/19:A0000643
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-223-4720-4
Klíčová slova česky Generativne modely; P kolonie; biologické struktury; membránové systémy; L systémy
Klíčová slova anglicky Generative models; P colonies; biological structures; membrane systems; L systems
Štítky ÚI
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti LQ1602, projekt VaV.
Změnil Změnil: Mgr. Kamil Matula, Ph.D., učo 7389. Změněno: 17. 3. 2021 09:27.
Anotace
Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad diskrétnych modelov, ktoré využívajú vývojové pravidlá na popis objektov motivovaných biologickými štruktúrami a umožňujú v adekvátnom rozsahu štúdium dejov prebiehajúcich v týchto štruktúrach. Uvedieme Lindenmayerove vývojové systémy, ekogramatické systémy, membránové systémy a morfogenetické systémy. K jednotlivým modelom uvedieme informácie o motivácii vedúcej k ich zavedeniu a o štruktúre modelov, typické okruhy problémov a referencie.
Anotace anglicky
Paper provides summary of discrete models, which use rules motivated by biological structures for description of objects and also allow study them in sufficient scope. We describe Lindenmayer systems, ecogrammar systems, membre systems and morfogenetic systems. We add information about motivation, stucture, typical issues and referencies for every model.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2022 00:25