Informační systém SU
PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Národní identita chorvatských Čechů (National identity of Croatian Czechs). Česká antropologie. Olomouc, 2019, vol. 69, 1-2, p. 11-14. ISSN 1804-1876.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Národní identita chorvatských Čechů
Name (in English) National identity of Croatian Czechs
Authors PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká antropologie, Olomouc, 2019, 1804-1876.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19510/19:A0000228
Organization unit Faculty of Public Policies in Opava
Keywords (in Czech) česká menšina; národnost; krajané; Chorvatsko
Keywords in English Czech minority; compatriots; nationality; Croatia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., učo 52328. Changed: 28/3/2021 23:04.
Abstract
Studie se zabývá podobami národní identity chorvatských Čechů z pohledu kulturní antropologie. Česká menšina v Chorvatsku představuje střední proud projevů národní identity neústící ani v plnou asimilaci, ani v etnické konflikty, proto bylo za cíl studie stanoveno identifikování aspektů napomáhajících tento status quo zachovat. Pomocí kvalitativního výzkumu je hledána odpověď na otázku: Na jakém základě se někteří obyvatelé Chorvatska identifikují jako Češi? Bylo zjištěno, že národní identita chorvatských Čechů se opírá o český jazyk a o historické vědomí příslušnosti k českému národu, ale současně je vázána na Chorvatsko, v němž se narodili a kde se nachází vše, co během svého života vybudovali. Právě vědomí dvojího domova a popsaná transnacionální identita jsou hlavními předpoklady pro nekonfliktní koexistenci české menšiny v Chorvatsku, aniž by byla nutná její úplná asimilace.
Abstract (in English)
This study investigates forms of national identity of Croatian Czechs from the perspective of cultural anthropology. The Czech minority in Croatia represents a midstream manifestation of national identity, that does not lead to full assimilation or ethnic conflicts, therefore the purpose of the study is to identify the aspects that helped to maintain this status quo. Using qualitative research, the question is: On what basis are some Croatian citizens identified as Czechs? The national identity of the Croatian Czechs has been found to be based in the Czech language and the historical consciousness of belonging to the Czech nation, but at the same time it is tied to Croatia, where they were born and where lies everything they built during their lives. It is precisely the dual home consciousness and the described transnational identity that are the main prerequisites for the non-conflictual coexistence of the Czech minority in Croatia while avoiding its full assimilation.
Displayed: 28/9/2023 13:09