Informační systém SU
SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. s. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500
Název česky Vernakulární Životy Otců v náboženské polemice mezi katolíky a utrakvisty v českých zemích kolem roku 1500
Autoři SICHÁLEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Turnhout, Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation, od s. 205-231, 27 s. 2019.
Nakladatel Brepols
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/19:A0000514
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-2-503-58182-8
ISSN 1293-8750
Klíčová slova česky Životy Otců; česká literatura; náboženská polemika; Utraquists; Catholics
Klíčová slova anglicky Vitas patrum; Czech literature; religious polemic; utrakvisté; katolíci
Štítky ÚBK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 27. 2. 2020 13:15.
Anotace
The essay focuses on the transmission of the manuscripts of the Czech Vitaspatrum (c. 1508) with a special emphasis on the preface in two different text versions. Two versions of one preface reflect a two different confessional identities represented by the addressees for whom Czech translation was intended or, more precisely, recontextualized.
Anotace česky
Studie se zabývá rukopisnou transmisí českého překladu Vitaspatrum (asi 1508), se zvláštním důrazem na dvojí verzi předmluvy. Ta odráží dvojí rozdílnou konfesijní identitu, jak ji ztělesňují adresáti, pro něž byl překlad zamýšlen, resp. nově kontextualizován.
Zobrazeno: 2. 12. 2021 17:13