BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore a Martina CHYLKOVÁ. Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 139 s. ISBN 978-80-7510-291-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text
Název česky Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text
Název anglicky Communication Skills in Tourism Student Support Material
Autoři BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore (203 Česká republika, garant, domácí) a Martina CHYLKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Karviná, 139 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-291-1
Klíčová slova česky Komunikace komunikační dovednosti přesvědčování argument manipulace přesvědčovatel kladení otázek
Klíčová slova anglicky Communication communication skills persuasion argument manipulation persuasion asking questions
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D., učo 48751. Změněno: 31. 8. 2022 10:15.
Anotace
Opora Komunikační dovednosti v cestovním ruchu je určena pro studenty studijního oboru Cestovní ruch a turismus a svým rozsahem odpovídá výuce tohoto předmětu za jeden semestr. V této studijní opoře se studenti seznámí s konverzačními obsahy, a to např. se složkami komunikace, překážkami v rozhovoru, atmosférou při komunikaci, krizovou komunikací apod. Pozornost bude dále věnována přesvědčování, argumentaci a manipulaci jako metodám ovlivňování lidí.
Anotace anglicky
The Communication Skills in Tourism student support material is intended for students of the study field of Tourism and its scope corresponds to the teaching of this subject for one semester. In this student study support, students will get acquainted with conversational content, such as components of communication, obstacles in conversation, atmosphere in communication, crisis communication, etc. Attention will be paid to persuasion, argumentation and manipulation as methods of influencing people.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Komunikační dovednosti v cestovním ruchu; 2018 Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  Verze souboru Višnická, P. 18. 3. 2020

Vlastnosti

Název
Komunikační dovednosti v cestovním ruchu; 2018
Popis
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf?info
Vloženo
St 18. 3. 2020 08:54

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D., učo 48751
  • osoba Mgr. Martina Chylková, učo 50254
Atributy
 

Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
ce84a77cb8c92ce178ed055d0273d6a2
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:34

Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103_Archive.pdf
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
43,6 MB
Hash md5
f50376d08d07f3928b8b45db44e236a0
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:42

Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.txt
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38181/Bobakova-Chylkova_Komunikacni_dovednosti_181103.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
230,4 KB
Hash md5
6a741d771efaf2c146a0639649f0eaa0
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:45
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 3. 2023 04:43