Informační systém SU
ŠELIGOVÁ, Markéta a Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7510-310-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nákladové účetnictví: Distanční studijní text
Název česky Nákladové účetnictví: Distanční studijní text
Autoři ŠELIGOVÁ, Markéta a Petra RŮČKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Karviná, 144 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-310-9
Klíčová slova česky Controlling, dlouhodobý rozpočet, druhové členění nákladů, efektivnost, ekonomické pojetí nákladů, finanční controlling, finanční pojetí nákladů, fixní náklady, hodnotové pojetí nákladů, hospodárnost, interní náklady, kalkulace, kalkulační členění nákladů, kalkulační jednice, kalkulační metody, kalkulační systém, klouzavý rozpočet, krátkodobý rozpočet, kvalitativní odchylka, kvantitativní odchylka, limity, metoda standardních nákladů, nákladový controlling, nákladové účetnictví, norma, odchylka, odpovědnostní účetnictví, plán, pružný rozpočet, předběžná kalkulace, rozvrhová základna, standard, účelové členění nákladů, účetní informace, účinnost, uživatelé účetních informací, variabilní náklady, vnitropodniková cena, výsledná kalkulace, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 18. 3. 2020 12:28.
Anotace
Nákladové účetnictví je nedílnou součástí podnikové praxe. Základním cílem nákladového účetnictví je poskytnout ucelené informace pro řízení celého podnikatelského procesu, kdy o hlavních parametrech bylo již v minulosti rozhodnuto. Dle základního obsahového zaměření je nákladové účetnictví tradičně koncipováno buď jako výkonové účetnictví, nebo jako odpovědnostní účetnictví.
Zobrazeno: 1. 10. 2022 09:52