ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Název česky Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Autoři ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK.
Vydání 1. vyd. Karviná, 188 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-312-3
Klíčová slova česky Podnikový proces, management, BPM, řízení, process mining, zlepšování, simulace, Bizagi, Disco, ProM, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 18. 3. 2020 13:03.
Anotace
Hlavním cílem výukového textu je představit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti řízení procesů se zaměřením na procesy probíhající v podnicích (nebo alternativně ve firmách, společnostech a organizacích). Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na řízení podnikových procesů (BPM – Business Process Management), zejména v oblasti průběhu podnikových procesů, jejich simulací a analýzy reálných podnikových dat. Technickou náročností je určena zejména aplikovaným informatickým oborům studia. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem nalézt slabé místa v procesech a navrhnout jejich zlepšení. V prvních kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou podnikový proces, řízení a životní cyklus podnikových procesů. Následně bude prezentována notace BPMN, jednotlivé fáze životního cyklu BPM a detailní popis process miningu. Závěr opory tvoří popis softwarových nástrojů (Bizagi, Disco a ProM) a případové studie z oblasti BPM a process miningu. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. (2018). Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3. Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  Verze souboru Šperka, R. 2. 4. 2021

Vlastnosti

Název
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. (2018). Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3.
Popis
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf?info
Vloženo
Pá 2. 4. 2021 12:14, doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157
  • osoba Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., učo 28877
  • osoba Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D., učo 34141
  • osoba Mgr. Petra Višnická, učo 54899
Atributy
 

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
6,9 MB
Hash md5
983b59a3e27e3f7caadf865cbea9e970
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:49

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
87,7 MB
Hash md5
1f640337aebd00ae41111cbc86435596
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 14:04

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
386,8 KB
Hash md5
f7e5d02149c93e5864c820876fbb3959
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 14:06
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 11. 2023 19:35