Informační systém SU
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Název česky Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Autoři ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK.
Vydání 1. vyd. Karviná, 188 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-312-3
Klíčová slova česky Podnikový proces, management, BPM, řízení, process mining, zlepšování, simulace, Bizagi, Disco, ProM, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 18. 3. 2020 13:03.
Anotace
Hlavním cílem výukového textu je představit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti řízení procesů se zaměřením na procesy probíhající v podnicích (nebo alternativně ve firmách, společnostech a organizacích). Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na řízení podnikových procesů (BPM – Business Process Management), zejména v oblasti průběhu podnikových procesů, jejich simulací a analýzy reálných podnikových dat. Technickou náročností je určena zejména aplikovaným informatickým oborům studia. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem nalézt slabé místa v procesech a navrhnout jejich zlepšení. V prvních kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou podnikový proces, řízení a životní cyklus podnikových procesů. Následně bude prezentována notace BPMN, jednotlivé fáze životního cyklu BPM a detailní popis process miningu. Závěr opory tvoří popis softwarových nástrojů (Bizagi, Disco a ProM) a případové studie z oblasti BPM a process miningu. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
Zobrazeno: 7. 3. 2021 16:39