ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 188 pp. ISBN 978-80-7510-312-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Name in Czech Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Authors ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK.
Edition 1. vyd. Karviná, 188 pp. 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-312-3
Keywords (in Czech) Podnikový proces, management, BPM, řízení, process mining, zlepšování, simulace, Bizagi, Disco, ProM, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Tags Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Changed: 18/3/2020 13:03.
Abstract
Hlavním cílem výukového textu je představit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti řízení procesů se zaměřením na procesy probíhající v podnicích (nebo alternativně ve firmách, společnostech a organizacích). Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na řízení podnikových procesů (BPM – Business Process Management), zejména v oblasti průběhu podnikových procesů, jejich simulací a analýzy reálných podnikových dat. Technickou náročností je určena zejména aplikovaným informatickým oborům studia. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem nalézt slabé místa v procesech a navrhnout jejich zlepšení. V prvních kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou podnikový proces, řízení a životní cyklus podnikových procesů. Následně bude prezentována notace BPMN, jednotlivé fáze životního cyklu BPM a detailní popis process miningu. Závěr opory tvoří popis softwarových nástrojů (Bizagi, Disco a ProM) a případové studie z oblasti BPM a process miningu. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. (2018). Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3. Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  File version Šperka, R. 2/4/2021

Properties

Name
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. (2018). Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3.
Description
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 2/4/2021 12:14, doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157
  • a concrete person Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., učo 28877
  • a concrete person Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D., učo 34141
  • a concrete person Mgr. Petra Višnická, učo 54899
Attributes
 

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
6,9 MB
Hash md5
983b59a3e27e3f7caadf865cbea9e970
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 13:49

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
87,7 MB
Hash md5
1f640337aebd00ae41111cbc86435596
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 14:04

Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38218/Sperka_a_kol_Techniky_a_nastroje_v_oblasti_RPP_181109.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
386,8 KB
Hash md5
f7e5d02149c93e5864c820876fbb3959
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 14:06
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30/3/2023 03:11