Informační systém SU
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 188 pp. ISBN 978-80-7510-312-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Name in Czech Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text
Authors ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK.
Edition 1. vyd. Karviná, 188 pp. 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-312-3
Keywords (in Czech) Podnikový proces, management, BPM, řízení, process mining, zlepšování, simulace, Bizagi, Disco, ProM, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Tags Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Changed: 18/3/2020 13:03.
Abstract
Hlavním cílem výukového textu je představit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti řízení procesů se zaměřením na procesy probíhající v podnicích (nebo alternativně ve firmách, společnostech a organizacích). Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na řízení podnikových procesů (BPM – Business Process Management), zejména v oblasti průběhu podnikových procesů, jejich simulací a analýzy reálných podnikových dat. Technickou náročností je určena zejména aplikovaným informatickým oborům studia. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem nalézt slabé místa v procesech a navrhnout jejich zlepšení. V prvních kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou podnikový proces, řízení a životní cyklus podnikových procesů. Následně bude prezentována notace BPMN, jednotlivé fáze životního cyklu BPM a detailní popis process miningu. Závěr opory tvoří popis softwarových nástrojů (Bizagi, Disco a ProM) a případové studie z oblasti BPM a process miningu. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
Displayed: 11/4/2021 18:51