Informační systém SU
RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-282-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
Název česky Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
Název anglicky Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.
Autoři RADEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava, 310 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000655
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-282-9
Klíčová slova česky Bolek V. Opolský; husitství; opolské knížectví; hereze; Jiří z Poděbrad; Slezsko;Zikmund Lucemburský; kulturní paměť
Klíčová slova anglicky Bolek V. of Opole; Hussitism; Duchy of Opole; Heresy; Georg of Podebrady; Silesia; Sigismund of Luxemburg; cultural memory
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 4. 8. 2020 17:02.
Anotace
Obsahem předkládané knihy je život Bolka V. Opolského, jedné z nejvýraznějších postav slezských dějin druhé poloviny patnáctého století. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první se zabývá Bolkovým obrazem v kulturní paměti Slezska. Rozbor paměti na opolského knížete začíná u děl středověkých kronikářů, kteří se značnou měrou zasloužili o vytvoření obrazu husitského knížete a slezského kacíře. V následujících kapitolách je poté sledován vývoj takto zformulované paměti napříč staletími. Druhá část práce cílí na poznání života Bolka V. a zaměřuje se na jeho vystupování v průběhu husitských válek, či následného dění ve Slezsku v období bezvládí. Zohledněn byl také jeho vztah k církvi, případně jeho mocenská expanze v Horním Slezsku, či války, které vedl s polským královstvím.
Anotace anglicky
The content of the present book is the life of Bolek V. Opole, one of the most prominent figures of the Silesian history of the second half of the fifteenth century. The work is divided into two parts, the first deals with the Bolek´s picture in the cultural memory of Silesia. The analysis of the memory of the Opole prince begins with the works of medieval chroniclers, who had great impact on creation an image of the Hussite prince and the Silesian heretic. In the following chapters, the development of this formulated memory over the centuries is followed. The second part of the thesis aims at understanding the life of Bolek V. and focuses on his performance during the Hussite wars or the subsequent events in Silesia during the period of interregnum. His relationship with the Church, possibly its power expansion in Upper Silesia, or the war he led with the Polish kingdom was also considered.
Zobrazeno: 19. 1. 2022 03:08