RYKALOVÁ, Gabriela. Die Sprache der Weinkenner und ihre verschiedenen Aspekte. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020, roč. 2020, č. 26, s. 69-79. ISSN 1803-408X. doi:10.15452/StudiaGermanistica.2020.26.0005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die Sprache der Weinkenner und ihre verschiedenen Aspekte
Název česky Mluva znalců vína a její různé aspekty
Název anglicky The language of wine connoisseurs and its various aspects
Autoři RYKALOVÁ, Gabriela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica, Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020, 1803-408X.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000696
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.15452/StudiaGermanistica.2020.26.0005
Klíčová slova česky odborný jazyk; jazyk znalců vína; odborná oblast; styl
Klíčová slova anglicky Professional language; Language of wine; Language of wine connoisseurs; Professional field; Style
Štítky SGS, ÚCJ
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., učo 49059. Změněno: 20. 4. 2021 07:47.
Anotace
Der Beitrag setzt sich zum Ziel, die Sprache der Weinkenner mit allen ihren Facetten vorzustellen, und möchte anhand von konkreten Beispielen aus unterschiedlichen Textbelegen (Fachliteratur, Kataloge, Weinetiketten) die Diskussion anregen, ob es eine klare Abgrenzung zwischen der Sprache der Weinkenner als Fachsprache und der Sprache der Marketingexperten gibt und welche Merkmale den Fachlichkeitsgrad im Hinblick auf die Wahl der sprachlichen Mittel beeinflussen.
Anotace česky
Článek si klade za cíl představit jazyk znalců vína ve všech jeho podobách a na základě celé řady konkrétních příkladů z nejrůznějších textových žánrů / druhů textu (odborné liteatury, katalogů, vínových etiket atd.) podnítit diskusi, které okolnosti v diskursech o víně ovlivňují míru odbornosti v souvislosti s volbou jazykových prostředků.
Anotace anglicky
The article aims to introduce the language of wine connoisseurs in all its forms and on the basis of a number of specific examples from various textual genres / types of text (professional literature, catalogs, wine labels, etc.) to stimulate discussion which circumstances in wine discourses affect the level of expertise in connection with the choice of language means.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 19:18