SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Správa daní a daňové řízení: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 128. ISBN 978-80-7510-450-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Správa daní a daňové řízení: Distanční studijní text
Autoři SOBOTOVIČOVÁ, Šárka.
Vydání Karviná, 128, 2021.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-450-2
Klíčová slova česky Daň; daňový systém; daňová soustava; daňové právo; správa daní; správce daně; osoba zúčastněná na správě daní; dokumentace; spis; doručování; lhůty; počítání času; podání; vyhledávací činnost; daňová kontrola; místní příslušnost; registrační řízení; řízení nalézací; dokazování; stanovení daně podle pomůcek; sjednání daně; rozhodnutí; evidence daní; lhůta splatnosti; posečkání daně; placení daně; zajišťovací příkaz; zástavní právo; daňová exekuce; draţba; odvolání; obnova řízení; přezkoumání rozhodnutí; správní soudnictví; kasační stíţnost; přestupek; pokuta; penále; úrok; mezinárodní spolupráce; výměna informací; bezhotovostní platba; evidence tržeb.
Změnil Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 19. 4. 2021 19:37.
Anotace
Tento studijní text se zabývá správou daní a daňovým řízením. V úvodní části je seznámení s daňovou politikou a s orgány, které vykonávají správu daní. V následujících kapitolách jsou definována práva a povinnosti daňových subjektů a postupy správce daně v daňovém řízení. Představena jsou jednotlivá řízení při správě daní a také opravné prostředky a sankce za nesplnění povinností. Kromě daňového řádu jsou zmíněny některé další předpisy, které se správou daní souvisí. Studijní text je zpracován ve znění zákonů platných k 1. 1. 2021.
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 07:47