CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2018. 123 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text
Autoři CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA.
Vydání Karviná, 123 s. 2018.
Nakladatel SU OPF
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky Applying for a job CV business career customer job application service
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 11. 4. 2023 11:37.
Anotace
Opora CIZOJAZYČNÁ PŘÍPRAVA AJ1 je určena pro studenty pre-zenčníformy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za první semester na ekonomických fakultách. Opora je rozvržena do sedmizákladních tematických okruhů –Internships abroad, Greetings and Introduction, Customer service, Writing letters and emails, Job in-terviews –Applying for a job, CVs a obsahuje také anotaci, včetně klí-čových slov.Každá lekce je koncipována do několika celků –úvodní text nastiňuje danou problematiku, je doplněn slovní zásobou a dalšími cvi-čeními, která téma procvičují, případně dále rozšiřují. Každá lekce sevě-nuje gramatickému jevu, který je důležitý pro úspěšné zvládnutí produk-tivní komunikace vobchodním prostředí, vše je doplněno cvičeními a závěrečným testem. První část si klade zacíl procvičit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti stáže v zahraničí. Druhá část Mee-ting people and making conversation se věnuje procvičovánívedení jed-nání ve firemním prostředí.Další části se zabývají péčí o zákazníka, jak nejlépe zajistit spokojenost klienta, a to jak ve formě přímého kontaktu, ale také vpísemné formě –dopis, email. Závěrečné kapitoly jsou věno-vány přijímacímu řízení –od hledání pracovního místa, žádosti o zaměst-nání,až po vedení příjímacího pohovoru, včetně modelových otázek. Celkovým výstupem opory Cizojazyčná příprava AJ 1je zvládnutí od-borného anglického jazyka ve výše zmíněných korporátních situacích, a také posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podni-katelském prostředí
Anotace česky
Opora CIZOJAZYČNÁ PŘÍPRAVA AJ1 je určena pro studenty pre-zenčníformy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za první semester na ekonomických fakultách. Opora je rozvržena do sedmizákladních tematických okruhů –Internships abroad, Greetings and Introduction, Customer service, Writing letters and emails, Job in-terviews –Applying for a job, CVs a obsahuje také anotaci, včetně klí-čových slov.Každá lekce je koncipována do několika celků –úvodní text nastiňuje danou problematiku, je doplněn slovní zásobou a dalšími cvi-čeními, která téma procvičují, případně dále rozšiřují. Každá lekce sevě-nuje gramatickému jevu, který je důležitý pro úspěšné zvládnutí produk-tivní komunikace vobchodním prostředí, vše je doplněno cvičeními a závěrečným testem. První část si klade zacíl procvičit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti stáže v zahraničí. Druhá část Mee-ting people and making conversation se věnuje procvičovánívedení jed-nání ve firemním prostředí.Další části se zabývají péčí o zákazníka, jak nejlépe zajistit spokojenost klienta, a to jak ve formě přímého kontaktu, ale také vpísemné formě –dopis, email. Závěrečné kapitoly jsou věno-vány přijímacímu řízení –od hledání pracovního místa, žádosti o zaměst-nání,až po vedení příjímacího pohovoru, včetně modelových otázek. Celkovým výstupem opory Cizojazyčná příprava AJ 1je zvládnutí od-borného anglického jazyka ve výše zmíněných korporátních situacích, a také posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podni-katelském prostředí
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2023 14:03