CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ3. Karviná: SU OPF, 2018. 125 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizojazyčná příprava AJ3
Název česky Cizojazyčná příprava AJ3
Autoři CHYLKOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí) a Janusz KARPETA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Karviná, 125 s. 2018.
Nakladatel SU OPF
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60201 General language studies
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky CorporateCulture Intercultural Communication Corporate Responsibility Office Etiquette Councelling Customer Service Jobs Most in Demand in the UK Competencies and Skills
Změnil Změnil: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D., učo 48745. Změněno: 31. 8. 2022 10:01.
Anotace
OporaCizojazyčná příprava AJ3jeurčenaprostudentyprezenčníi distanční formy studiaa svým rozsahem odpovídávýuceanglickéhoja-zykazatřetísemestrnaekonomických fakultách. Opora je rozvrženadošestitematickýchokruhů–Corporate Culture –Work Culture and Placement, Corporate Culture –Work Organization andResponsi-bility, Customer Support –Call Centres, Customer Suport -Custo-mer Service and Telephoning, Dealing with Problems, Careers–Career Choices, Careers–Job interviewsa obsahujetakéanotaci,včetněklíčovýchslov.Kapitolyjsou rozčleněny do následujících části: slovní zásoba, texta otázkyk textu, nácvik lexika a gramatikya na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl procvičit, prohloubit azdokonalit si znalostivanglickémjazycev oblastitýkajícísefiremníkultury,interkulturníkomunikace, firemnízodpovědnosti,pravidelcho-vánívefirmě,poradenství,služebzákazníkům, nejžádanějšíchprofesíveSpojenémkrálovství,kompetencíadovednostíataktikproúspěšnézvládnutípracovníhopohovoru.Tomuje přizpůsobenaslovnízásobaa cvičení.Vybranáobchodnítématapřipravujísvouodbornou slovní zá-sobou,nácvikem lexikaa gramatiky či testů na konci kapitol na typizo-vanéa z velké části autentické obchodní situacezjazykového hlediska. Závěrečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina vy-užívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých proble-matik vpraxia usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizojazyčné firemní prostředí. Jednímz klíčových výstupů opory Cizojazyčná pří-prava AJ3 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky takéuměnípracovatsodbornýmtextemav neposlednířaděposíleníko-munikativních dovedností v moderním profesním podnikatelském pro-středí.
Anotace česky
OporaCizojazyčná příprava AJ3jeurčenaprostudentyprezenčníi distanční formy studiaa svým rozsahem odpovídávýuceanglickéhoja-zykazatřetísemestrnaekonomických fakultách. Opora je rozvrženadošestitematickýchokruhů–Corporate Culture –Work Culture and Placement, Corporate Culture –Work Organization andResponsi-bility, Customer Support –Call Centres, Customer Suport -Custo-mer Service and Telephoning, Dealing with Problems, Careers–Career Choices, Careers–Job interviewsa obsahujetakéanotaci,včetněklíčovýchslov.Kapitolyjsou rozčleněny do následujících části: slovní zásoba, texta otázkyk textu, nácvik lexika a gramatikya na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl procvičit, prohloubit azdokonalit si znalostivanglickémjazycev oblastitýkajícísefiremníkultury,interkulturníkomunikace, firemnízodpovědnosti,pravidelcho-vánívefirmě,poradenství,služebzákazníkům, nejžádanějšíchprofesíveSpojenémkrálovství,kompetencíadovednostíataktikproúspěšnézvládnutípracovníhopohovoru.Tomuje přizpůsobenaslovnízásobaa cvičení.Vybranáobchodnítématapřipravujísvouodbornou slovní zá-sobou,nácvikem lexikaa gramatiky či testů na konci kapitol na typizo-vanéa z velké části autentické obchodní situacezjazykového hlediska. Závěrečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina vy-užívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých proble-matik vpraxia usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizojazyčné firemní prostředí. Jednímz klíčových výstupů opory Cizojazyčná pří-prava AJ3 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky takéuměnípracovatsodbornýmtextemav neposlednířaděposíleníko-munikativních dovedností v moderním profesním podnikatelském pro-středí.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:34