HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ a Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 s. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru
Název česky Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru
Název anglicky Changes of dramaturgy : Dramaturgy in off-line and on-line space
Autoři HORSÁKOVÁ, Monika (203 Česká republika, domácí), Miroslav ZELINSKÝ (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš POLENSKÝ (203 Česká republika, domácí), Pavla BERGMANNOVÁ (203 Česká republika, domácí), Irena KOCÍ (203 Česká republika, domácí), Ĺudovít LABÍK (703 Slovensko, domácí), Jana BÉBAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Barbora HRÍNOVÁ (703 Slovensko), Jakub CHROBÁK (203 Česká republika, domácí), Petr MINAŘÍK (203 Česká republika), Iveta NOVOTNÁ (203 Česká republika), František HORVÁT (203 Česká republika), Miloslav KLÍMA (203 Česká republika), Mikuláš ODEHNAL (203 Česká republika, domácí), Marek JÍCHA (203 Česká republika, domácí), Tomáš HOLETZ (703 Slovensko) a Eva UČŇOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Opava, 168 s. první svazek, 2020.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000709
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-445-8
Klíčová slova česky dramaturgie; historie; teorie; situace; divadlo; film; televize; rozhlas
Klíčová slova anglicky dramaturgy; history; theory; situation; theatre; film; television; radio
Štítky ART
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Změněno: 17. 2. 2021 12:50.
Anotace
V pořadí čtvrtá monografie vycházející ze stejnojmenné konference představuje aktuální situaci v dramaturgii filmové, televizní a rozhlasové, ale také v divadelní a ve veřejném prostoru, tedy v dramaturgii výstav, nakladatelství, audioknih apod. Stěžejní kapitoly se věnují oblasti filmu a detailně seznamují s konkrétními přístupy v konkrétních snímcích mezinárodních i domácích produkcí. Příspěvky odborníků se věnují detailní dramaturgické koncepci, která se podílí na výstavbě filmového díla (Ľudovít Labík, Irena Kocí, Jana Bébarová, Tomáš Polenský, Eva Učňová). Problematice regionálních televizních studií věnovali kapitoly Petr Minařík a František Horvát, rozhlasovým žánrům kombinujícím dramatické postupy s publicistickými pak Iveta Novotná. Vlastní dramaturgické úvahy nad zkušeností s rozhlasovými žánry představila Barbora Hrínová. V oblasti divadla formuloval Miloslav Klíma otázky divadelního kánonu, na regionální divadla se zaměřila Pavla Bergmannová. Pestrost úvah o dramaturgických možnostech a realizacích ve veřejném prostoru otevřel Marek Jícha v souvislosti s výstavou ke 100. výročí kameramanské asociace, do které dramaticky zasáhla situace pandemie. Propojení marketingu a dramaturgie naznačil nad produkcí velkých hudebních festivalů Tomáš Holetz, o práci v on-line prostoru připravil kapitolu Mikuláš Odehnal. Literatuře a její audiovizuální prezentaci zasvětili kapitolu Monika Horsáková a Jakub Chrobák, nakladatelské dramaturgii se věnoval Miroslav Zelinský.
Anotace anglicky
The monograph, fourth in order, as a result of the conference of the same name presents the current situation in film, television and radio dramaturgy, but also in theater and public space, i.e. exhibitions, publishing houses, audio books, etc. The key chapters are devoted to the field of film, where they get acquainted in detail with specific approaches in specific films of international and domestic productions. The contributions of experts are devoted to a detailed dramaturgical concept that participates in the construction of a film work (Ľudovít Labík, Irena Kocí, Jana Bébarová, Tomáš Polenský, Eva Učňová). Petr Minařík and František Horvát devoted chapters to the issue of regional television studies, and Iveta Novotná to radio genres that combine dramatic and journalistic techniques. Barbora Hrínová presented her own dramaturgical reflections on her experience with radio genres. In the field of theater, Miloslav Klíma formulated questions on the theatrical canon, while Pavla Bergmanová focused on regional theaters. Marek Jícha opened a great variety of reflections on dramaturgical possibilities and realizations in public space in connection with the exhibition dedicated to the 100th anniversary of the Cameraman's Association, which was dramatically affected by the pandemic situation. The connection between marketing and dramaturgy over the production of large music festivals was suggested by Tomáš Holetz, and Mikuláš Odehnal prepared a chapter on working in the online space. Monika Horsáková and Jakub Chrobák dedicated the chapter to literature and its visual presentation, and Miroslav Zelinský devoted himself to publishing dramaturgy.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 16:18