ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích
Název česky Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích
Název anglicky Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media
Autoři ŽÁČEK, Rudolf (203 Česká republika, domácí), Milan HES (203 Česká republika), Monika HORSÁKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Stanislava SCHUPPLEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub CHROBÁK (203 Česká republika, domácí), Martin NOVOSAD (203 Česká republika, domácí), Ywona ŁYKO (616 Polsko) a Miroslav KOUBA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Opava, 116 s. nevyplněn, 2020.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000724
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-442-7
Klíčová slova česky media; společnost; historie; dějiny; Polsko; film; literatura; kulinární historie
Klíčová slova anglicky media; society; history; Poland; movie; literature; culinary history
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Změněno: 9. 3. 2021 12:09.
Anotace
Kolektivní monografie Média – Dějiny – Společnost s podtitulem Obraz Polska a Poláků v českých médiích navazuje na 4. ročník stejnojmenné konference, která se od roku 2016 koná v Opavě. Kniha se snaží o interdisciplinární přístup – nabízí tak pohled na vytyčené téma z různých perspektiv, kulturních oblastí, mediálních vzorků a přístupů. A to jak ze strany akademiků, tak profesionálů z mediální praxe. Knihu tematicky ukotvuje stať věnovaná česko-polským historickým resentimentům, podstatě historických procesů v oblasti česko-slezsko-polských vztahů, postojů k Rusku a slovanské myšlence a konfliktu o Těšínské Slezsko a také roli médií ve formování těchto vztahů či v upevňování stereotypů, které tyto vztahy provázejí. Další část knihy se věnuje vzdělávání – na praktickém modelu práce s konkrétním dokumentárním snímkem o spolupráci polských a českých disidentů ukazuje možnosti výuky dějin sousedství v hodinách dějepisu. Další část knihy se věnuje formování obrazu Polska a Poláků ve zpravodajských médiích, česko-polským filmovým vztahům po 2. světové válce a jejich mediální reflexi, srovnání současné české a polské kinematografie či obrazu Polska v české literatuře a české literární kritice. Knihu pak uzavírá stať zaměřená na kulinární kulturu a její vliv na reflexi polské společnosti v Česku.
Anotace anglicky
The collective monograph Media – History – Society with the subtitle The Image of Poland and Poles in the Czech Media follows on from the 4th year of the conference of the same name, which has been held in Opava since 2016. The book strives for an interdisciplinary approach – thus offers a look at the set topic from different perspectives, cultural areas, media samples and approaches. Both from academics and professionals from media practice. Both from academics and professionals from media practice. The book is thematically anchored in an article devoted to Czech-Polish historical resentments, the essence of historical processes in Czech-Silesian-Polish relations, attitudes towards Russia and Slavic thought and the conflict over Cieszyn Silesia, as well as the role of the media in shaping these relations or strengthening stereotypes they accompany. The next part of the book is devoted to education – on a practical model of working with a specific documentary on the cooperation of Polish and Czech dissidents shows the possibilities of teaching the history of the neighborhood in history lessons. The next part of the book deals with the formation of the image of Poland and Poles in the news media, Czech-Polish film relations after World War II and their media reflection, a comparison of contemporary Czech and Polish cinema or the image of Poland in Czech literature and Czech literary criticism. The book concludes with an article focused on culinary culture and its influence on the reflection of Polish society in the Czech Republic.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf  Horsáková, M. 6. 5. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf?info
Vloženo
Čt 6. 5. 2021 12:11, Mgr. Monika Horsáková

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Monika Horsáková, učo 43786
  • osoba prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778
  • osoba Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D., učo 48866
  • osoba Mgr. Martin Novosad, učo 50413
  • osoba Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D., učo 51557
Atributy
 

media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1 MB
Hash md5
1f04d0c7dc87f718e37a9b357d43c10a
Vloženo
Čt 6. 5. 2021 12:11

media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
327,5 KB
Hash md5
64559747cedcbebb0b79bcbf758e6e34
Vloženo
Čt 6. 5. 2021 12:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 3. 2023 22:09