KOMÁRKOVÁ, Hana. Woman and Oaths in Medieval and Early Modern Urban Space. In Virtual International Medieval Congress Leeds. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Woman and Oaths in Medieval and Early Modern Urban Space
Autoři KOMÁRKOVÁ, Hana.
Vydání Virtual International Medieval Congress Leeds, 2020.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60101 History
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Přísaha, středověk, raný novověk, městské prostředí, ženy
Klíčová slova anglicky Oath, Medieval Period, Early Modern Period, Urban Environment, Women
Změnil Změnila: Mgr. Hana Komárková, Ph.D., učo 27664. Změněno: 2. 3. 2021 12:27.
Anotace
Taking on an oath was a part of everyday life in a medieval city. It was not only binding the urban community together but it was also an efficient means of communication among its members. Since the medieval urban environment was in many ways a space for emancipation, the question arises whether such an important phenomenon covered also women - or not. And if so, in which way? And can we observe any development in this field? This paper focuses on analysing the position of women in oaths from urban environments using the example of selected cities (Silesian and Northern Moravian region). Emphasis is on both – oaths meant for women, and the role women played in the texts of oaths intended for men. The phenomenon is followed here for a long period of time extending from the beginning of the 15th century to the end of the 18th century.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 21:07