Informační systém SU
STUCHLÍKOVÁ, Jana. Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu (THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES). In 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. p. 645-654. ISBN 978-80-225-4786-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu
Name in Czech Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu
Name (in English) THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES
Authors STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, p. 645-654, 10 pp. 2020.
Publisher Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000728
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-225-4786-4
ISSN 2585-9412
Keywords (in Czech) Podniky cestovního ruchu; ekonomická a sociální udržitelnost; koronavirus; pracovníci stravovacích a ubytovacích zařízení
Keywords in English Tourism enterprises; economic and social sustainability; coronavirus; workers of catering and accommodation facilities
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 2/3/2021 19:25.
Abstract
Celkový dopad COVID-19 na podniky cestovního ruchu a potažmo na další navazující odvětví je negativní, avšak v souvislosti s udržitelným cestovním ruchem má i svá pozitiva. Cílem příspěvku je zmapovat vliv koronaviru na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků cestovního ruchu v České republice, primárně na provozovatele podniků poskytujících ubytovací a stravovací služby, potažmo pak na jejich pracovníky. Využita byla především sekundární data získaná z veřejně dostupných zdrojů a komparační analýza, ze kterých vyplynulo, že dopady na cestovní ruch jsou natolik zásadní, že pokud se má situace přiblížit stavu před pandemií, bude to nejdříve za dva až tři roky. Důležité je rovněž zjištění, že se značně mění chování klientů, výrobců i poskytovatelů služeb.
Abstract (in English)
The overall impact of COVID-19 on tourism enterprises and thus on other related sectors is negative, but it also has its positives in connection with sustainable tourism. The aim of the paper is to map the impact of coronavirus on the economic and social sustainability of tourism enterprises in the Czech Republic, primarily on the operators of enterprises providing accommodation and catering services, and then on their employees. In particular, secondary data obtained from publicly available sources and a comparative analysis were used, which showed that the impacts on tourism are so significant that if the situation should approach the state before the pandemic, it will take at least two to three years. It is also important to note that the behavior of clients, manufacturers and service providers is changing significantly.
Displayed: 27/1/2022 00:00