STUCHLÍKOVÁ, Jana. Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu. In 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. s. 645-654. ISBN 978-80-225-4786-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu
Název česky Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu
Název anglicky THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES
Autoři STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, od s. 645-654, 10 s. 2020.
Nakladatel Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000728
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-225-4786-4
ISSN 2585-9412
Klíčová slova česky Podniky cestovního ruchu; ekonomická a sociální udržitelnost; koronavirus; pracovníci stravovacích a ubytovacích zařízení
Klíčová slova anglicky Tourism enterprises; economic and social sustainability; coronavirus; workers of catering and accommodation facilities
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Změněno: 2. 3. 2021 19:25.
Anotace
Celkový dopad COVID-19 na podniky cestovního ruchu a potažmo na další navazující odvětví je negativní, avšak v souvislosti s udržitelným cestovním ruchem má i svá pozitiva. Cílem příspěvku je zmapovat vliv koronaviru na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků cestovního ruchu v České republice, primárně na provozovatele podniků poskytujících ubytovací a stravovací služby, potažmo pak na jejich pracovníky. Využita byla především sekundární data získaná z veřejně dostupných zdrojů a komparační analýza, ze kterých vyplynulo, že dopady na cestovní ruch jsou natolik zásadní, že pokud se má situace přiblížit stavu před pandemií, bude to nejdříve za dva až tři roky. Důležité je rovněž zjištění, že se značně mění chování klientů, výrobců i poskytovatelů služeb.
Anotace anglicky
The overall impact of COVID-19 on tourism enterprises and thus on other related sectors is negative, but it also has its positives in connection with sustainable tourism. The aim of the paper is to map the impact of coronavirus on the economic and social sustainability of tourism enterprises in the Czech Republic, primarily on the operators of enterprises providing accommodation and catering services, and then on their employees. In particular, secondary data obtained from publicly available sources and a comparative analysis were used, which showed that the impacts on tourism are so significant that if the situation should approach the state before the pandemic, it will take at least two to three years. It is also important to note that the behavior of clients, manufacturers and service providers is changing significantly.
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2022 23:33