Informační systém SU
STUCHLÍKOVÁ, Jana a Milena BOTLÍKOVÁ. The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products. In Soliman. In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA). Granada: IBIMA, 2020. s. 11737-11744. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products
Název česky Současné trendy ovlivňující chování zákazníků při nákupu produktů cestovního ruchu
Autoři STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Milena BOTLÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Granada, In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA), od s. 11737-11744, 8 s. 2020.
Nakladatel IBIMA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000729
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-0-9998551-5-7
Klíčová slova česky Cestovní ruch; produkt; chování zákazníků; moderní marketingové přístupy a technologie
Klíčová slova anglicky Tourism; product; customer behaviour; modern marketing approaches and technologies
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Změněno: 3. 3. 2021 13:32.
Anotace
The paper discusses current trends affecting customer behaviour in order to briefly summarize what aspects affect clients when making purchasing decisions in the current turbulent times. Most attention is focused on the instruments that contribute most effectively to the success of sales of either new or existing tourism products. The contribution includes, among other things, graphically illustrated models with trends in popularity of individual forms of online marketing, examples of customer behaviour when buying tourist products and, last but not least, recommendations for companies, including an emphasis on sustainable development. In particular, secondary data from publicly available sources were used.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá současnými trendy ovlivňujícími chování zákazníků s cílem stručně shrnout, jaké aspekty ovlivňují klienty při rozhodování o nákupu v současné turbulentní době. Největší pozornost je zaměřena na nástroje, které nejúčinněji přispívají k úspěchu prodeje nových nebo stávajících produktů cestovního ruchu. Příspěvek obsahuje mimo jiné graficky ilustrované modely s trendy v popularitě jednotlivých forem online marketingu, příklady chování zákazníků při nákupu turistických produktů a v neposlední řadě doporučení pro firmy, včetně důrazu na udržitelný rozvoj. Byly použity zejména sekundární údaje z veřejně dostupných zdrojů.
Zobrazeno: 28. 11. 2021 06:26