RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie. In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. s. 205-227, 24 s. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
Název česky Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
Název anglicky Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography
Autoři RADEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? od s. 205-227, 24 s. Colloquia mediaevalia Pragensia 21, 2020.
Nakladatel Filosofia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000731
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7007-647-7
Klíčová slova česky husitství; marxismus; slezská knížata; historiografie
Klíčová slova anglicky The Hussite movement; marxismus; silesian dukes; historiography
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 3. 3. 2021 08:37.
Anotace
Studie se zabývá analýzou postojů poválečného polského dějepisectví vůči slezským knížatům především pozdního středověku. Zkoumány byly zejména díla tzv. slezských historiků (E. Maleczyńska, K. Maleczyński, R. Heck a další) spojených s univerzitou ve Vratislavi, která se stala hlavním centrem výzkumu slezských dějin v poválečném Polsku. Ačkoliv dominantním filosofickým systémem v poválečném Polsku byl marxismus, rozbor děl výše uvedených historiků ukázal, že navzdory marxistické rétorice nedošlo častokrát k výraznějšímu významovému posunu oproti staršímu bádání, které bylo výrazně ovlivněno nacionalismem a polsko-německým antagonismem, který ovlivňoval i zkoumání středověkých dějin Slezska. Analyzovaná díla tak často vykazují kontinuitu s předválečnou polskou historiografií a slezská knížata byla hodnocena především z národnostního, nikoliv z marxistického, úhlu pohledu.
Anotace anglicky
The study deals with the analysis of the attitudes of post-war Polish historiography towards Silesian princes, especially in the late Middle Ages. The works of the so-called Silesian historians (E. Maleczyńska, K. Maleczyński, R. Heck and others) connected with the University of Wrocław, which became the main center of research into Silesian history in post-war Poland, were examined. Although Marxism was the dominant philosophical system in post-war Poland, an analysis of the works of the above historians showed that despite Marxist rhetoric, there was often no significant shift in meaning compared to older research, which was strongly influenced by nationalism and Polish-German antagonism, which influenced medieval history. The analyzed works thus often show continuity with pre-war Polish historiography, and Silesian princes were evaluated primarily from a national, not a Marxist, point of view.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2021 06:31