Informační systém SU
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi. In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
Název česky Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
Název anglicky Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice
Autoři SCHNEIDEROVÁ, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové, od s. 81-94, 14 s. 2020.
Nakladatel Nakladatelství Lidové noviny
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000738
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7422-767-7
Klíčová slova česky hovorovost; spisovný jazyk; hovorový spisovný jazyk
Klíčová slova anglicky colloquaiality; standard lanquage; colloqial standard
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 3. 3. 2021 15:20.
Anotace
Článek se zabývá historií a současnými aplikacemi termínu hovorovost (hovorový jazyk). Nastiňuje historii konceptu v české lingvistice se zaměřením na stylistické charakteristiky spojené s hovorovostí a poukazuje na určité nesrovnalosti v používání konceptu ve významných gramatikách, slovnících a dalších publikacích. Článek na základě příkladů, zejména z médií a komunikace ve vzdělávacím prostředí, tvrdí, že stylistická variace mluvené češtiny je jejími uživateli do značné míry nepochopena. Koncept hovorovosti je však stále cenným nástrojem pro popis této stylistické variace.
Anotace anglicky
The article deals with the history and current applications of concept of colloquiality (colloquial language). It outlines the history of the concept in Czech linguistics with focus on the stylistic characteristic associated with of colloquiality and points out some discrepancies in the usage of the concept in major grammars, dictionaries and other publications. Based on examples, especially from the media and communication in the educational setting, the paper argues that the stylistic variation of spoken Czech is largely misunderstood by its users. However, the concept of colloquiality still represents a valuable tool for the description of this stylistic variation.
Zobrazeno: 15. 4. 2024 02:08