JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ and Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. (Food is not just "something to eat". Traditional meals and dishes as part of regional and national identity in the consciousness and memory of contemporary society.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 pp. ISBN 978-80-7510-428-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti.
Name in Czech Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti.
Name (in English) Food is not just "something to eat". Traditional meals and dishes as part of regional and national identity in the consciousness and memory of contemporary society.
Authors JANÁK, Dušan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Irena KORBELÁŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav PAULÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Rudolf ŽÁČEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Opava, 286 pp. 2020.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:N0000017
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-428-1
Keywords (in Czech) sociologie jídla; historická sociologie; jídlo, kulinární dědictví; empirický výzkum; monografie
Keywords in English sociology of food; historical sociology; food; culinary heritage; empirical research; monographs
Tags International impact, Reviewed
Links DG18P02OVV067, research and development project.
Changed by Changed by: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Changed: 5/3/2021 08:11.
Abstract
Kniha se zabývá tradičním stravováním z perspektivy sociologie sociálních identit, především identity regionální a národní. Těžiště publikace spočívá ve shrnutí výsledků empirického výzkumu realizovaného ve třech vybraných regionech českých zemí. Ve Slezsku na Hlučínsku, na Moravě na Slovácku, v Čechách v Podkrkonoší. Doplněn je exkurz do stravování krajanské komunity v Chorvatsku.
Abstract (in English)
The book deals with traditional food and eating habits from the perspective of sociology of social identities, especially regional and national one. The focus of the publication lies in a presentation of the results of empirical research carried out in three selected regions of the Czech lands: Hlučín Region in Silesia, Moravian Slovakia in Moravia and Giant Mountains Region in Bohemia. An excursion into catering for the expatriate community in Croatia is added.
PrintDisplayed: 28/9/2022 18:13