ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK a Michal HALAŠKA. Informační systémy: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2021. 229 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační systémy: Distanční studijní text
Název česky Informační systémy: Distanční studijní text
Autoři ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK a Michal HALAŠKA.
Vydání 2. vyd. Karviná, 229 s. 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky Architektura IS, bezpečnost IS, business intelligence, cloud computing, data, datová struktura, datové tržiště, datový sklad, dolování dat, efektiv-nost IS, hromadné zpracování dat, infiltrace, informace, informační sys-tém, infrastruktura IS, ITIL, kvalita IS, metodika, outsourcing IS, RUP, signál, SOA, standard, systém, transakční zpracování dat, webové služby, UML, znalosti, vývoj IS, zpracování dat, zpráva, životní cyklus IS
Změnil Změnil: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157. Změněno: 2. 4. 2021 12:08.
Anotace
Studijní text je určen především pro studenty studijního programu manažerská nebo podniková informatika. Zabývá se základní problematikou v oblasti informačních systémů. Úlohou informačních systémů je shromažďovat, uschovávat a zpracovávat data do také formy informací, aby byly využívány ve prospěch uživatele. Toto paradigma se prolíná celým textem. Čtenář se v úvodních částech seznámí se základními pojmy z teorie in-formací, znalostí a systémů. Následně se řeší problematika architektur a infrastruktury informačních systémů, teorie dat a standardů v oblasti řízení informačních systémů a technologií. Následují kapitoly věnované technologiím data miningu, datových skladů a cloud computingu. Značná část textu je zaměřena na životní cyklus a jeho jednotlivé fáze s důrazem na praktickou náplň seminářů předmětu Informační systémy – metodiku RUP a její základní artefakty. V závěru jsou zmíněny otázky bezpečnosti, efektivnosti a kvality informačních systémů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK a Michal HALAŠKA. (2021). Informační systémy: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná. 229 s.   Verze souboru Šperka, R. 2. 4. 2021

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157
  • osoba Ing. at Ing. Michal Halaška, Ph.D., učo 34141
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 7. 5. 2021 02:56