ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Miroslav DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2018. 192 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text
Název česky Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text
Autoři ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Miroslav DIŠEK.
Vydání 2. vyd. Karviná, 192 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky Model, modelování, simulace, podnikové procesy, analýza, notace, BPMN, IDEF, UML, EPC
Změnil Změnil: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157. Změněno: 3. 4. 2021 10:58.
Anotace
Výukový text se ve svém druhém vydání snaží přiblížit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti modelování a simulací se zaměřením na procesy probíhající v podnicích, firmách a organizacích. Oproti prvému vydání došlo k výraznému rozšíření textu o části, týkající se simulací. Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na modelování a simulace, zejména v oblasti business a ekonomiky obecně. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem buďto nalézt slabé stránky procesů, nebo navrhnout funkcionality budoucího informačního systému. V prvních třech kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou model, modelování, simulace a zejména modelování podnikových procesů. Jádro textu tvoří popis nejpoužívanějších notací pro modelování podnikových procesů, konkrétně BPMN, UML, IDEF, EPC a Petriho sítí. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány představení softwarových nástrojů, které slouží jako podpora pro modelování výše zmíněnými technikami a pro simulace. Jsou to ARIS Express, Microsoft Office Visio 2013, CA Erwin Process Modeler a HPsim. V oblasti simulace to je MAREA a Witness. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 15:04