ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Miroslav DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2nd ed. Karviná, 2018. 192 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text
Name in Czech Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text
Authors ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Miroslav DIŠEK.
Edition 2. vyd. Karviná, 192 pp. 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) Model, modelování, simulace, podnikové procesy, analýza, notace, BPMN, IDEF, UML, EPC
Changed by Changed by: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157. Changed: 3/4/2021 10:58.
Abstract
Výukový text se ve svém druhém vydání snaží přiblížit využití základních technik, metod a nástrojů z oblasti modelování a simulací se zaměřením na procesy probíhající v podnicích, firmách a organizacích. Oproti prvému vydání došlo k výraznému rozšíření textu o části, týkající se simulací. Tento text je vhodný jako distanční opora ve výuce předmětů na vysokých školách s důrazem na modelování a simulace, zejména v oblasti business a ekonomiky obecně. Předmětem zájmu výukového textu je analýza podnikových procesů, která je základem pro pochopení konkrétní podnikové domény s cílem buďto nalézt slabé stránky procesů, nebo navrhnout funkcionality budoucího informačního systému. V prvních třech kapitolách autoři představují teoretické východiska pro pojmy, jako jsou model, modelování, simulace a zejména modelování podnikových procesů. Jádro textu tvoří popis nejpoužívanějších notací pro modelování podnikových procesů, konkrétně BPMN, UML, IDEF, EPC a Petriho sítí. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány představení softwarových nástrojů, které slouží jako podpora pro modelování výše zmíněnými technikami a pro simulace. Jsou to ARIS Express, Microsoft Office Visio 2013, CA Erwin Process Modeler a HPsim. V oblasti simulace to je MAREA a Witness. Celý text je proložen množstvím praktických příkladů.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Miroslav DIŠEK. (2018). Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná. 192 s.   File version Šperka, R. 6/4/2021

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157
  • a concrete person Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D., učo 34141
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5/8/2021 18:32