HLADÍK, Jan, Viky KUREČKŮ and Tomáš GRÁF. Optické efekty v extrémních gravitačních polích. Opava, 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Optické efekty v extrémních gravitačních polích
Authors HLADÍK, Jan, Viky KUREČKŮ and Tomáš GRÁF.
Edition Opava, 2020.
Other information
Type of outcome Audiovisual works
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) gravitace; obecná teorie relativity; optické zobrazování; prostoročas; nulové geodetiky; extrémně kompaktní objekty; gravitační čočkování; astronomie; vesmír
Tags Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Changed: 18/6/2021 13:13.
Abstract
CÍLE STUDIJNÍHO MATERIÁLU
Dílo cílí seznámit diváka s problematikou optického zobrazování v silných gravitačních polích. S historií jeho modelování, prvních objevů i s jeho užitím při dnešním zkoumání vesmíru. Klade si za cíl poučit i motivovat. Je vstupním krůčkem k budoucímu hlubšímu studiu zmíněných dějů. Dotváří divákovu základní (či mizivou) představu o fungování světa kolem nás, dle všeobecně přijímané Einsteinovy obecné teorie relativity.
Pořad je vyroben pro sférickou projekci v systému Digistar 6.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
OPTICKÉ EFEKTY V EXTRÉMNÍCH GRAVITAČNÍCH POLÍCH /4 Pořad „Optické efekty v extrémních gravitačních polích“ uvádí základní poznatky a východiska problematiky gravitačního čočkování mezi laickou veřejnost (jmenovitě studenty středních škol). Přemosťuje propast mezi vědeckou odbornou literaturou a diváky, která se rozevírá s neznalostí božího jazyka – matematiky. Je zaměřen komplexně, od popisu raných fází lidského poznávání, přes první predikce, objevy, simulace a pozorování až po současný vývoj směrující k praktickému uplatnění.<br /> Doplňující text je průvodním materiálem k vytvořenému AV pořadu a jeho studium není pro shlédnutí pořadu podstatné. Informačně jej však dále rozvijí. Krom jiného, obsahuje textový přepis (autorsky upraveného) komentáře díla, který lze dále efektivně použít, např. pro tvorbu cizojazyčného překladu či titulků. Uvádí užitečný soupis literatury hloubkou myšlenek i zpracováním přístupné zamýšlenému okruhu diváků. Licence Creative Commons Honka, O. 21/5/2021

Properties

Name
OPTICKÉ EFEKTY V EXTRÉMNÍCH GRAVITAČNÍCH POLÍCH
Description
Pořad „Optické efekty v extrémních gravitačních polích“ uvádí základní poznatky a východiska problematiky gravitačního čočkování mezi laickou veřejnost (jmenovitě studenty středních škol). Přemosťuje propast mezi vědeckou odbornou literaturou a diváky, která se rozevírá s neznalostí božího jazyka – matematiky. Je zaměřen komplexně, od popisu raných fází lidského poznávání, přes první predikce, objevy, simulace a pozorování až po současný vývoj směrující k praktickému uplatnění.
Doplňující text je průvodním materiálem k vytvořenému AV pořadu a jeho studium není pro shlédnutí pořadu podstatné. Informačně jej však dále rozvijí. Krom jiného, obsahuje textový přepis (autorsky upraveného) komentáře díla, který lze dále efektivně použít, např. pro tvorbu cizojazyčného překladu či titulků. Uvádí užitečný soupis literatury hloubkou myšlenek i zpracováním přístupné zamýšlenému okruhu diváků.
Application
Click to open the folder.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05_2.video5
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51011/S05_2.video5
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05_2.video5?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51011/S05_2.video5?info
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 13:25, Ing. Ondřej Honka

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379
  • a concrete person Ing. Ondřej Honka, učo 27091
  • a concrete person Bc. Viky Kurečků, učo 42530
  • a concrete person RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., učo 48876
Attributes
 

S05_2.video5

Application
Play video
Open the video in the player.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05_2.video5
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51011/S05_2.video5
File type
HTML5 video player in the IS (video/x-ismu-video-html5)
Size
133 B
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 13:25
OPTICKÉ EFEKTY V EXTRÉMNÍCH GRAVITAČNÍCH POLÍCH Podrobnější informace o obsahu videa, jeho cílech, motivační prvky, literatura atd. Pořad je vyroben pro sférickou projekci v systému Digistar 6. Licence Creative Commons  File version Honka, O. 21/5/2021

Properties

Name
OPTICKÉ EFEKTY V EXTRÉMNÍCH GRAVITAČNÍCH POLÍCH
Description
Podrobnější informace o obsahu videa, jeho cílech, motivační prvky, literatura atd. Pořad je vyroben pro sférickou projekci v systému Digistar 6.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 12:03, Ing. Ondřej Honka

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379
  • a concrete person Ing. Ondřej Honka, učo 27091
  • a concrete person Bc. Viky Kurečků, učo 42530
  • a concrete person RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., učo 48876
Attributes
 

S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
542,2 KB
Hash md5
1f24f3c35cf7a868aece2800ffec6638
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 12:03

S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51011/S05-Oevegp_pruvodni_list_studijniho_materialu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
93,9 KB
Hash md5
3a7a2a78ef4d4bd119e7114cbc714185
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 12:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/9/2022 23:03