HELEŠIC, Jiří a Jan GÓRECKI. DATA-DRIVEN DECISION MAKING IN FIGURE SKATING. In Jarmila ŠEBESTOVÁ, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK and Radim DOLÁK Publisher: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná. 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021. Karviná, 2021. s. 220 - 230, 710 s. ISBN 978-80-7510-456-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DATA-DRIVEN DECISION MAKING IN FIGURE SKATING
Název česky Rozhodování na základě analýzy dat v krasobruslení
Autoři HELEŠIC, Jiří a Jan GÓRECKI.
Vydání Karviná, 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021, od s. 220 - 230, 710 s. 2021.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-456-4
Klíčová slova česky analýza dat, rozhodování, krasobruslení, sportovní trénink, testování
Klíčová slova anglicky Data analysis, decision making, figure skating, sports training, testing
Změnil Změnil: PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D., učo 48740. Změněno: 17. 6. 2021 11:37.
Anotace
For effective management of sports training, it is necessary for coaches to monitor and compare changes in the assumptions of sports performance, depending on the cycle of sports training. Coaches can adequately decide on changes and priorities of effective individual sports training only in cases when well-established data-driven analyses of measurements of individuals are available. The paper provides a study conducted on young figure skaters aged 8-14 years included in the project of talented youth of the Czech Figure Skating Association. Data collection took place in the years from 2001 to 2020. Statistical and machine learning methods used in the study shows that during the one-year training cycle, there are demonstrably observable changes in the dynamic-strength characteristics of young figure skaters. These changes are caused both by the natural way of maturing the body of young figure skaters but also by the nature of the predominant sports training of the given cycle of sports training.
Anotace česky
Pro efektivní řízení sportovního tréninku je nutné, aby trenéři sledovali a porovnávali změny v předpokladech sportovního výkonu v závislosti na cyklu sportovního tréninku. Trenéři mohou adekvátně rozhodovat o změnách a prioritách efektivního individuálního sportovního tréninku pouze v případech, kdy jsou k dispozici dobře zavedené analýzy založené na datech měření jednotlivců. Příspěvek poskytuje studii provedenou na mladých krasobruslařích ve věku 8-14 let zahrnutých do projektu talentované mládeže České krasobruslařské asociace. Sběr dat probíhal v letech 2001 až 2020. Statistické metody a metody strojového učení použité ve studii ukazují, že během ročního tréninkového cyklu dochází k prokazatelně pozorovatelným změnám v dynamicko-silových charakteristikách mladých krasobruslařů. Tyto změny jsou způsobeny jednak přirozeným způsobem vyzrávání těla mladých krasobruslařů, ale také povahou převládající sportovní přípravy daného cyklu sportovní přípravy.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 01:31