BURYOVÁ, Ivona, Vojtěch MALÁTEK and Lucie MEIXNEROVÁ. Personalistika: Distanční studijní text. 2nd ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 171 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Personalistika: Distanční studijní text
Name in Czech Personalistika: Distanční studijní text
Authors BURYOVÁ, Ivona, Vojtěch MALÁTEK and Lucie MEIXNEROVÁ.
Edition 2. vyd. Karviná, 171 pp. 2021.
Publisher Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) Personální řízení, personální činnosti, personalistika, pracovní místo, pracovní prostředí, odměňování, vzdělávání, péče o zaměstnance a pracovní podmínky, zaměstnanec, zaměstnavatel, organizace.
Changed by Changed by: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D., učo 7548. Changed: 15/10/2021 13:25.
Abstract
Studijní text přináší ucelený pohled na personalistiku a personální činnosti v moderní organizaci. Studenti i zájemci o personální problematiku si prostřednictvím publikace osvojí systémové, strategické zásady a postupy organizace personalistiky, vytváření a analýzy pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní podmínky. Studijní text je inovován z původní studijní opory Personalistika, jejichž autorem je Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. a doc. PhD. Vojtěch Malátek, CSc. Předkládaný text byl s laskavým souhlasem původní studijní opory inovovaný spoluautorem Ing. Lucii Meixnerovou, Ph.D. Vybrané kapitoly zůstaly zachovány z původní studijní opory a byly převzaty z knihy autora Ing. Martina Šikýře, Ph.D., Personalistika pro manažery a personalisty z roku 2012.
PrintDisplayed: 31/5/2023 05:57