VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikovaná sociální psychologie III.
Authors VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.
Edition Praha: Grada, 2001.
Other information
ISBN 80-247-0180-4
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 30/9/2023 18:43