KORPAS, David a Michaela TANZEROVÁ. THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT. Lékař a technika - Clinician and Technology. Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University, 2021, roč. 50, č. 4, s. 142-145. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.4.04.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT
Název česky VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY KARDIOSTIMULÁTORŮ PRO PODPORU ŘÍZENÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY
Autoři KORPAS, David (203 Česká republika, garant, domácí) a Michaela TANZEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University, 2021, 0301-5491.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.14311/CTJ.2020.4.04
Klíčová slova česky fibrilace síní; tachyarytmie; kardiostimulátory; antikoagulace; rizikové faktory; diagnostika
Klíčová slova anglicky atrial fibrillation; tachyarrhythmias; pacemakers; anticoagulation; risk factors; diagnostics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. David Korpas, Ph.D., učo 49924. Změněno: 26. 10. 2021 11:40.
Anotace
In this work, the analysis of data on atrial fibrillation (AF) burden from dual chamber pacemakers is used for supporting the anticoagulation treatment management. The aim is to evaluate the benefit of basic diagnostic functions to support oral anticoagulation therapy in patients with atrial fibrillation. These patients have increased risk of thromboembolism. If patients have an implanted pacemaker, the device’s diagnostic features monitor the frequency and duration of atrial fibrillation episodes. This data can then be used for further decisions. Statistical data processing was performed on a group of 117 patients with an implanted dual chamber pacemaker. From these results, we evaluated the benefits of the algorithms. In the whole group, a trend was observed in increase of the AF burden between the two monitored periods. The increase of AF burden occurred in 17 patients, while the decrease occurred in 6 patients only. Using simple logic functions, the numbers of patients with different binary values of the presence of AF, the presence of oral anticoagulation therapy, the risk CHA2DS2-VASc score and the values of AF burden were determined. Thus, in the whole group of patients, the diagnostic functions of the implanted devices contributed to the change in oral anticoagulation therapy for 24% of patients.
Anotace česky
V této práci je analýza údajů o zátěži fibrilací síní (FS) z dvoudutinových kardiostimulátorů použita pro podporu řízení antikoagulační léčby. Cílem je zhodnotit přínos základních diagnostických funkcí pro podporu perorální antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní. Tito pacienti mají zvýšené riziko tromboembolie. Pokud mají pacienti implantovaný kardiostimulátor, diagnostické funkce přístroje monitorují frekvenci a trvání epizod fibrilace síní. Tyto údaje pak mohou být použity pro další rozhodování. Statistické zpracování dat bylo provedeno u skupiny 117 pacientů s implantovaným dvoudutinovým kardiostimulátorem. Na základě těchto výsledků jsme vyhodnotili přínos algoritmů. V celé skupině byl pozorován trend nárůstu zátěže AF mezi dvěma sledovanými obdobími. Ke zvýšení zátěže AF došlo u 17 pacientů, zatímco ke snížení pouze u 6 pacientů. Pomocí jednoduchých logických funkcí byly stanoveny počty pacientů s různými binárními hodnotami přítomnosti AF, přítomnosti perorální antikoagulační léčby, rizikového skóre CHA2DS2-VASc a hodnot zátěže AF. V celé skupině pacientů tak diagnostické funkce implantovaných přístrojů přispěly ke změně perorální antikoagulační terapie u 24 % pacientů.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 20:18