KORPAS, David and Michaela TANZEROVÁ. THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT. Lékař a technika - Clinician and Technology. Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University, 2021, vol. 50, No 4, p. 142-145. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.4.04.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT
Name in Czech VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY KARDIOSTIMULÁTORŮ PRO PODPORU ŘÍZENÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY
Authors KORPAS, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela TANZEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University, 2021, 0301-5491.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW THE USE OF PACEMAKER DIAGNOSTICS FOR SUPPORTING THE ANTICOAGULATION TREATMENT MANAGEMENT
Organization unit Faculty of Public Policies in Opava
Doi http://dx.doi.org/10.14311/CTJ.2020.4.04
Keywords (in Czech) fibrilace síní; tachyarytmie; kardiostimulátory; antikoagulace; rizikové faktory; diagnostika
Keywords in English atrial fibrillation; tachyarrhythmias; pacemakers; anticoagulation; risk factors; diagnostics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. David Korpas, Ph.D., učo 49924. Changed: 26/10/2021 11:40.
Abstract
In this work, the analysis of data on atrial fibrillation (AF) burden from dual chamber pacemakers is used for supporting the anticoagulation treatment management. The aim is to evaluate the benefit of basic diagnostic functions to support oral anticoagulation therapy in patients with atrial fibrillation. These patients have increased risk of thromboembolism. If patients have an implanted pacemaker, the device’s diagnostic features monitor the frequency and duration of atrial fibrillation episodes. This data can then be used for further decisions. Statistical data processing was performed on a group of 117 patients with an implanted dual chamber pacemaker. From these results, we evaluated the benefits of the algorithms. In the whole group, a trend was observed in increase of the AF burden between the two monitored periods. The increase of AF burden occurred in 17 patients, while the decrease occurred in 6 patients only. Using simple logic functions, the numbers of patients with different binary values of the presence of AF, the presence of oral anticoagulation therapy, the risk CHA2DS2-VASc score and the values of AF burden were determined. Thus, in the whole group of patients, the diagnostic functions of the implanted devices contributed to the change in oral anticoagulation therapy for 24% of patients.
Abstract (in Czech)
V této práci je analýza údajů o zátěži fibrilací síní (FS) z dvoudutinových kardiostimulátorů použita pro podporu řízení antikoagulační léčby. Cílem je zhodnotit přínos základních diagnostických funkcí pro podporu perorální antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní. Tito pacienti mají zvýšené riziko tromboembolie. Pokud mají pacienti implantovaný kardiostimulátor, diagnostické funkce přístroje monitorují frekvenci a trvání epizod fibrilace síní. Tyto údaje pak mohou být použity pro další rozhodování. Statistické zpracování dat bylo provedeno u skupiny 117 pacientů s implantovaným dvoudutinovým kardiostimulátorem. Na základě těchto výsledků jsme vyhodnotili přínos algoritmů. V celé skupině byl pozorován trend nárůstu zátěže AF mezi dvěma sledovanými obdobími. Ke zvýšení zátěže AF došlo u 17 pacientů, zatímco ke snížení pouze u 6 pacientů. Pomocí jednoduchých logických funkcí byly stanoveny počty pacientů s různými binárními hodnotami přítomnosti AF, přítomnosti perorální antikoagulační léčby, rizikového skóre CHA2DS2-VASc a hodnot zátěže AF. V celé skupině pacientů tak diagnostické funkce implantovaných přístrojů přispěly ke změně perorální antikoagulační terapie u 24 % pacientů.
PrintDisplayed: 26/1/2022 22:05