KATUŠČÁK, Dušan. Oponentní posudek ke Strategii digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031. Zpracovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Verze 1.0; 6. 5. 2021. 11 s. [Recenze 18 s. Vyžiadala riaditeľka SVKOS Dr. Libuše Foberová, PhD.]. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oponentní posudek ke Strategii digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031. Zpracovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Verze 1.0; 6. 5. 2021. 11 s. [Recenze 18 s. Vyžiadala riaditeľka SVKOS Dr. Libuše Foberová, PhD.]
Authors KATUŠČÁK, Dušan.
Edition 2021.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Review
Field of Study 50804 Library science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Ostrava, SVKOS - černá kostka, digitalizace, strategie
Changed by Changed by: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., učo 52623. Changed: 24/11/2021 19:32.
Abstract
Predložená Strategie digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031 (ďalej „stratégia“) je predbežným výsledkom práce malého tímu špecialistov SVKOS, pravdepodobne odborníkov malého digitalizačného pracoviska. Návrhy na modifikáciu stratégie. Na základe mnohoročných skúseností s programom digitalizácie, ktorý autor na Slovensku vypracoval a presadil na národnej úrovni pre celý rezort kultúry na národnej úrovni (v hodnote 213 miliónov eur na roky 2010-2020) predkladá niekoľko poznámok a návrhov pre stratégiu digitalizácie SVKOS ako súčasti digitálnej agendy MSK prípadne pre ďalšiu verziu stratégie.
PrintDisplayed: 24/1/2022 18:13