Informační systém SU
RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. How do selected determinants affect financial structure in manufacturing industry in selected countries of Central and Eastern Europe. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 21, č. 2, s. 66-83. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2021.013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How do selected determinants affect financial structure in manufacturing industry in selected countries of Central and Eastern Europe
Název česky Jak vybrané determinanty ovlivňují finanční strukturu ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích střední a východní Evropy
Autoři RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ.
Vydání Acta academica karviniensia, Karviná, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021, 1212-415X.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doi http://dx.doi.org/10.25142/aak.2021.013
Návaznosti SGS/16/2020, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Nicole Škuláňová, učo 38187. Změněno: 21. 1. 2022 10:01.
Zobrazeno: 29. 9. 2022 23:35